XXV Gliwice Scientific Meetings

Dear Friends and Colleagues,

We cordially invite you to participate in the jubilee 25th Gliwice Scientific Meetings

The Gliwice Scientific Meetings are organized jointly by the Maria Skłodowska- Curie National Research Institute of Oncology and the Silesian University of Technology, the two major scientific centers located in Gliwice. The conference is focused on different aspects of cancer research, molecular and cellular biology, medicine, biotechnology, and bioinformatics. Since its start in 1997, the Gliwice Scientific Meetings has established a solid scientific reputation and became a recognizable event not only for Polish researchers. The story is to be continued, and this year we invite you to the jubilee 25th edition of the Meetings.

This year planned sessions include: Special session:

Professor Mieczysław Chorąży – 70 years of research on tumor biology

including The Mieczysław Chorąży Lecture 2021 by Prof. Kari Hemminki

Regulation of Gene Expression
Cancer Moonshot – Early Detection of Lung Cancer Targeted Drug Delivery and Experimental Therapies Radiation Biology and Medicine

and

Digital Poster Session (including Award for Best Poster Presentation)
Given the ongoing and expected effects of COVID-19, we plan to hold a hybrid type meeting

with a limited number of participants in person and with online access to a wider audience.

For more information please visit: http://gsn.io.gliwice.pl

Spotkania naukowo-organizacyjne Centrum Biotechnologii

W dniu 24.03.2021 odbył się referat Dr. Gracjana Michlewskiego rozpoznawalnego w Polsce i na świecie naukowca zajmującego się regulacją i metabolizmem miRNA. Dr Gracjana Michlewskiego pracuje aktualnie w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Jego skróconą bibliografią można przeczytać tutaj.

Centrum Biotechnologii zaprasza na seminarium w dniu 29.04.2021 o godzinie 14.15 na wykład Dr Grzegorza Sumary z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie. Tematyka seminarium będzie związana z kinazami i otyłością, na przykładzie modeli mysich. Tytuł prezentacji to „Signaling Cascades in Metabolic Diseases”.

Abstract

We aim at understanding how signaling cascades regulating basic cellular processes in adipose tissue, liver, and intestine (lipogenesis, lipolysis as well as nutrient absorption and utilization) contribute to the development of a spectrum of metabolic diseases such as obesity, type 2 diabetes, non-alcoholic fatty liver disease, and cancer-associated cachexia. We use multidisciplinary approaches combining basic mouse genetics, cell biology (including screening strategies) in conjunction with biochemical and omics methods.

Załącznik: 

Scientific Biosketch GSumara.pdf

Centrum Biotechnologii zaprasza na seminarium w dniu 26.05.2021 o godzinie 14.45 na wykład Dr Aleksandry Pękowskiej z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie. Tematyka seminarium będzie związana z architekturą jądra komórkowego i regulacją ekspresji genów. Tytuł prezentacji to „The interplay between cohesin mediated chromatin architecture and transcriptional regulation”.

 

 

E-spotkanie POB1 „Zapytaj edytora…”

17 marca odbędzie się konferencja z serii „Zapytaj edytora…” organizowana w ramach POB1: onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna.

Więcej informacji…