Spotkania naukowo-organizacyjne Centrum Biotechnologii

W dniu 24.03.2021 odbył się referat Dr. Gracjana Michlewskiego rozpoznawalnego w Polsce i na świecie naukowca zajmującego się regulacją i metabolizmem miRNA. Dr Gracjana Michlewskiego pracuje aktualnie w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Jego skróconą bibliografią można przeczytać tutaj.

Centrum Biotechnologii zaprasza na seminarium w dniu 29.04.2021 o godzinie 14.15 na wykład Dr Grzegorza Sumary z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie. Tematyka seminarium będzie związana z kinazami i otyłością, na przykładzie modeli mysich. Tytuł prezentacji to „Signaling Cascades in Metabolic Diseases”.

Abstract

We aim at understanding how signaling cascades regulating basic cellular processes in adipose tissue, liver, and intestine (lipogenesis, lipolysis as well as nutrient absorption and utilization) contribute to the development of a spectrum of metabolic diseases such as obesity, type 2 diabetes, non-alcoholic fatty liver disease, and cancer-associated cachexia. We use multidisciplinary approaches combining basic mouse genetics, cell biology (including screening strategies) in conjunction with biochemical and omics methods.

Załącznik: 

Scientific Biosketch GSumara.pdf

Centrum Biotechnologii zaprasza na seminarium w dniu 26.05.2021 o godzinie 14.45 na wykład Dr Aleksandry Pękowskiej z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie. Tematyka seminarium będzie związana z architekturą jądra komórkowego i regulacją ekspresji genów. Tytuł prezentacji to „The interplay between cohesin mediated chromatin architecture and transcriptional regulation”.