Centrum Biotechnologii współorganizatorem "Kursu reprogramowania komórek".

W dniach 22-24 maja 2019 r. w Zakładzie Cytofizjologii Katedry Histologii i Embriologii WLK SUM
w Katowicach odbył się kurs pt. Reprogramowanie Komórek, dla osób wykonujących badania
naukowe in vitro.

Więcej informacji w Newsleterze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (nr 47, str. 29).